Johdanto

Kohteesta Vantaa OPS
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Oppiaineet Vantaan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmassa


Kaupunkitasoisen oppiainetyöskentelyn pohjana ovat olleet Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 sekä Vantaan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman yleiset osat. Oppiaineryhmien työskentelyä ovat ohjanneet yhteiset periaatteet, mutta kukin oppiaineryhmä on huomioinut oman aineensa erityispiirteitä. Vantaan suomenkielistä perusopetuksen opetussuunnitelmaa lukiessa on tärkeä aina ensin lukea valtakunnallisia perusteita. Erityisen tärkeää tämä on silloin kun opettajat käyttävät oppiaineiden opetussuunnitelmia opetustyössään. Kaupunkitasoisissa oppiaineiden opetussuunnitelmissa on täsmennetty ja painotettu valtakunnallisia oppiaineiden opetussuunnitelmia oppiaineryhmien valitsemilla tavoilla. Oppiainetyöskentelyssä on korostettu tavoitteiden asettelun merkitystä ja tavoitteiden täsmällisyyttä, koska arviointi perustuu asetettuihin tavoitteisiin. Oppiainekohtaisiin opetussuunnitelmiin tavoite- ja sisältökuvaukset on laadittu vuosiluokittain. Oppiaineissa käytetyillä lyhenteillä T ja S viitataan valtakunnallisten perusteiden tavoite- ja sisältöalueisiin.

Vantaan kaupunkitasoiset täsmennykset oppiaineisiin on laadittu kaikille suomenkielisille peruskouluille yhteisiksi. Oppiainetyöskentely tapahtui oppiaineryhmissä, jotka koostuivat luokan- ja aineenopettajista. Kaikilla vantaalaisilla opettajilla on ollut mahdollisuus tutustua oppiaineiden luonnoksiin ja kommentoida niitä.

Oppiaineissa on kuvattu laaja-alaista osaamista kyseisen oppiaineen näkökulmasta. Vieraiden kielten osalta on kirjattu yhteinen laaja-alaisen osaamisen kuvaus. Vantaalla on kaupunkitasoisesti laadittu perusopetuksen tieto- ja viestintäteknologian taitotasot. Taitotasojen laatimisen pohjana on käytetty valtakunnallisten perusteiden laaja-alaisen osaamisen tavoitteita Tieto- ja viestintäteknologisessa osaamisessa. Lisäksi joissakin oppiaineissa on tarkemmin kuvattu tieto- ja viestintäteknologian sisältöjä.

Kaupunkitasoisen opetussuunnitelman oppiaineosuuksiin siirtyvät suoraan Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman oppiaineosuuksista seuraavat asiat:

  • oppiaineen tehtävä
  • oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
  • ohjaus, eriyttäminen ja tuki
  • oppilaan oppimisen arviointi
  • arviointikriteerit 6. vuosiluokan loppuun sekä päättöarvioinnin kriteerit ja päättöarvosanan muodostamisen periaatteet.